Уелнес процедури


Благотворните процедури
, познати и с чуждицата уелнес (wellness) процедури, е събирателно название за действия за запазване или подобряване на добро физическо и психическо здраве.
Името е благотворни процедури, производно на думата wellness в английския език - добро здраве, която в края на XX век е натоварена със смисловия нюанс „подобряване“ или „удължаване“ на живота. Набляга се не толкова на добро здравословно състояние във физическия смисъл, а на вътрешното възприятие на индивида. Основната цел е постигането на психическо спокойствие чрез физически въздействия върху тялото, и оттам повишаване на жизнения тонус.
Благотворните процедури се изтъкват от туристически оператори като предимство сред предлаганите услуги или като основна част в туристическия пакет.
В България този термин се свързва само с почивка и релакс, а не покрива всички значения на английската дума. Терминът „добруване” не дава всички аспекти вложени в думата, ето защо за различните значения на уелнес се дават различни български думи или словосъчетания.

Уелнес е :

  • Избор – ваше лично решение за постигане на оптимално здравословно състояние.
  • Начин на живот – ваше лично творение за достигане на  максималния Ви природен потенциал за добро здраве и пълноценен живот.
  • Процес – градиращо осъзнаване на факта, че всъщност край не съществува, а здравето и щастието са напълно възможни и постижими във всеки момент, още тук и сега.
  • Балансиране на енергийните потоци – енергията, която приемате от околната среда, която трансформирате и с която влияете върху света, когато я връщате.
  • Постигане на единство между ума, духа и тялото – осъзнаване на факта, че всичко, което правите, мислите, чувствате и в което вярвате, има своето отражение върху вашето лично здраве и здравето на  планетата.
  • Да приемеш и да заобичаш себе си.

Уелнес е право и привилегия на всеки от нас. За него няма никакво друго предварително условие, освен вашия личен избор. “Добре живеещите” невинаги са силните, храбрите, преуспяващите, младите, завършените или дори здравите човешки същества. Човек може да се намира в процес на постигане на уелнес и едновременно с това да е инвалид, възрастен, огъващ се пред предизвикателствата, непрекъснато страдащ от всевъзможни болежки.
Уелнес не е статично състояние. Човек не може просто да стане добре и да остане добре.Много са степените на здраве, както са много и етапите на болестите. Липсата на болести също не предпоставя добро състояние.Дори и при пълно отсъствие на физически симптоми, човек може да се чувства отегчен, напрегнат, притеснен, депресиран или въобще нещастен. Тези емоционални състояния обикновено се превръщат в портал на болести, намалявайки съпротивителните сили на организма. И пак тези емоционални състояния водят до злоупотреба с различни упойващи вещества като цигари, алкохол, наркотици, а също така и до преяждане.
Съвременната медицина е ориентирана към лечение на външните белези на заболяванията. За пълното изцеление на човешкото същество обаче се налага да задълбаем под повърхността, за да стигнем до истинските му дисбаланси и нужди. Уелнес разширява дефиницията на здравеопазването като включва процес на интеграция, характеризиращ се с осъзнаване, обучение и растеж.
Здравето на отделния индивид е резултат от динамичния енергиен обмен между него и цялото мироздание. Хората не могат да живеят добре, изолирани от останалите хора и нещата около тях. Всички ние сме взаимосвързани елементи от една жива, пулсираща система. Когато някоя част от тази система е болна или здрава, тя  задължително оказва влияние на енергията и благосъстоянието на цялото.
Джон Травис  “Нова философия за хармоничен живот Уелнес”

logo wellnesszona

© 2013 www.orpheusclub.com

Изработка на уеб сайт от IT-Advanced